IZLOŽBA 2020 – ,,MELODIJA CRTEŽA – Srećna galerija SKC

Melodija crteža – izložba u SKC

Muzičke scene, muzičari sa instrumentima imaju svoje korene u vizuelnoj umetnosti baroka.

Nije slučajno da se pojave kao tema kod mlade, ali odavno izgrađene umetnice koja brilijantno pleše između svetla i mraka, najtamnije i najsvetlije emocije, jer se sve one sadrže u njenim inspiracijama – ljudi sa margine društva.

Prosjaci, ulični svirači su se sami nametnuli, kao tema, visoko senzitivnom biću koje jedini izlaz sa emocijama vidi u prebacivanju istih u likovno delo. Stoga neće biti ulepšavanja, već će predstava ljudi biti poput melodije: nekad stroga i sirova, nekad blaga i prefinjena poput tonova svirača čiji zvuk dolazi iz duše, a koji Marijana vešto štimuje u skladan dijalog crteža. Nije iznenađujuće da za njih koristi baš taj likovni medij, najredukovaniji vid traženja harmonije tonova u kompleksnoj tematici poput ljudske psihe.

Sigurno će osobeni likovni jezik kojim se Marijana služi, ne samo biti prihvaćen od strane recipijenta, već će služiti kao i inspiracija svakom umetniku koji želi da prikaže melodiju emocije.

Vladimir Mandić Toni

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *